Revision

Revision

Genom revision skapar vi säkerhet och trygghet för alla intressenter. Revisionen ger tillförlitlighet i den finansiella rapporteringen gentemot kunder, leverantörer, kreditgivare, aktieägare och myndigheter.