Bouppteckningar

Bouppteckningar

När någon avlider ska de som ingår i dödsboet upprätta en bouppteckning. Vi kan hjälpa er med det. En bouppteckning är en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningen utgör ett underlag för det som blir föremål för arvet.